Yönetilen Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümü – MDRP

Müşterilerimizin BT sistemlerinde meydana gelebilecek iç ve dış tehditler, öngörülmeyen kesintilerin yanı sıra, doğal afet, siber saldırı, veri bozulması (data conflict) gibi felaketlerle karşılaşılması durumunda, iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm hizmetleri sunuyoruz:

Yönetilen Bulut Felaket Kurtarma Ve İş Sürekliliği Çözümü’nün Avantajları

 • İş etki analizlerinin yapılması
 • Kritik servis ve sistemlerin belirlenmesi
 • Parçalı ve tam felaket senaryolarının hazırlanması
 • Yapılan analizlere göre servis ve sunucuların FKM’ye replikasyonu için kuralların oluşturulması
 • Replikasyonların düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması
 • Oluşturulan senaryolara göre planlı ve plansız DR testlerinin yapılması
 • Failback operasyonunun gerçekleştirilmesi
 • Yapılan test’lere ilişkin raporların hazırlanması
 • Test sonuçlarına göre, gerekiyorsa yöntem, prosedür ve değişikliklerin yapılması
 • İş sürekliliği eğitimleri verilmesi,
 • Operasyonel kitapçıkların oluşturulması

Diğer Çözümler

Yönetilen Yedekleme Çözümü - MBP

Kurumsal veri, uygulama ve süreçlerinizi yedekleyen sistemlerin etkin ve
proaktif bir şekilde uçtan uca yönetilmesini sağlıyoruz.

Yönetilen Network Çözümü - MNP

Kurumsal veri, uygulama ve süreçlerinizi taşıyan iletişim ağlarındaki
cihazların proaktif bir şekilde uçtan uca yönetilmesini sağlıyoruz.

Yönetilen Güvenlik Çözümü - MSP

Ağ güvenlik cihazlarının ve uygulamalarının etkin ve
proaktif bir şekilde uçtan uca yönetilmesini sağlıyoruz.

Yönetilen Altyapı Çözümü - MIP

Süreçlerinizi işleten ve barındıran cihazlar/uygulamaların etkin ve
proaktif bir şekilde uçtan uca yönetilmesini sağlıyoruz.

Clonera Blog

“SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği” Hakkında
13 Haziran 2018

“SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği” Hakkında

by Selinin blog0 comments

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcı haklarını koruma amacı ile kurulmuştur. Sermaye piyasasını düzenlemek, bu piyasa ile ilgili usul ve esasları belirlemek ile görevlidir. İdari ve mali özerkliğe sahip olan kurul, sermaye piyasalarında işlem ya da yatırım yapan firma ve kuruluşların, güven içerisinde  işlem yapabilmelerini sağlar. Aynı zamanda firma ve kuruluşların faaliyet alanları ile ilgili […]

Devamı
Buluttan Korkmayın!
8 Haziran 2018

Buluttan Korkmayın!

by Selinin blog0 comments

  Bulut teknolojisi, yeni dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmek için, gereken hız ve ölçeklenebilirliği sağlayarak hayatımıza girdi. Ancak, BT departmanları için bu, o kadar da kolay bir süreç  olmadı.  Neden mi? Bulut da bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Kapsamlı bir bulut stratejisi olmayan BT’ler için, bu durum daha da karmaşık.  Bu karmaşıklık, kurumların bulut kaynaklarına gereğinden fazla […]

Devamı
Dijitalleşen Dünyada Öncelik: İş Sürekliliği
6 Haziran 2018

Dijitalleşen Dünyada Öncelik: İş Sürekliliği

by Selinin blog0 comments

  Bir firmanın, BT sürecinin doğru çalışmasını sağlayan, teknolojiden sorumlu yöneticilerin görevleri gerçekten zordur. Çünkü her gün uygulamalarınızı, sunucularınızı ve hatta iletişiminizi tehdit eden, koşul ve durumlarla karşı karşıya kalırlar. Sel, deprem gibi doğal afetler, yangın, donanım arızaları, siber saldırılar ve yüzlerce potansiyel felaketi hasar almadan atlatmaları beklenir. Oysa ki, bir veri merkezinde milyonlarca bileşenden […]

Devamı