Bilgi Teknolojileri Hiç Bu Kadar Karmaşık Olmamıştı

Geleneksel IT’nin yönetiminde yapılması gereken, iş yüklerini ve uygulamaları barındırmak, çalışır halde tutmak, güvenilir sistem ve network altyapısı sağlamak, veriyi yönetmek ve Reaktif müdahale ve çözüm gibi görevler varken, dijital dönüşümün hayatımıza girmesiyle Hybrid IT ‘ye geçiş kaçınılmaz oldu. Bu geçiş ile birlikte hızla yeni servisler oluşturma ve entegre etme, tehditleri tahmin etmek ve riskleri yönetmek, sorunları gerçek zamanlı görme ve anlama, oluşturulan servisleri sürekli olarak devreye alma gibi ek iş yükleri ile IT’nin görev tanımı genişledi.

Clonera Bulut Stratejisi Oluşturma Hizmeti İle Nelere Sahip Olursunuz?

Hybrid IT’ ye geçiş için yönetsel vizyon, belirli uygulamaları bulut ortamına geçirme isteği,konsolidasyon ihtiyacı, maliyet azaltma ve inovasyon gibi motivasyon kaynakları olsa da bu geçişin bir gereksinim mi, yoksa heves mi olduğunu doğru analiz etmek gereklidir. Buna karar vermenin yöntemi de belirli steplerden oluşan bir strateji oluşturmaktan geçiyor. Clonera Hybrid IT Geçiş Modeli ile buluta geçiş yapmayı düşünen şirketler için, doğru altyapıyı oluşturmak amacıyla 5 soruya cevap aradığımız bir model ile yaklaşıyoruz.

Buluta geçiş stratejisinin altında yatan nedenler, strateji?
Hangi iş yükleri buluta geçebilir?
Hangi bulut altyapıları kurum için en uygun olanıdır?
Geçiş için doğru zaman mı? Olgunluğumuz yeterli mi?
Geçişi nasıl yapacağız?

Clonera Cloud Migration Framework


STRATEJİ

Kurum vizyonu anlaşılır & dönüşümün amaç ve hedefleri belirlenir.

ANALİZ

Paydaşlar ve mevcut teknolojiler anlaşılır, bağımlılıklar ve regülasyonlar incelenir ve mevcut altyapının detaylı bir fotoğrafı çekilir.

YÖNTEM BELİRLEME

Bir yol haritası oluşturulur, bu yol haritası detaylıca analiz edilir ve cloud migration ya da kurulum yaklaşımı formule edilir.

PLANLAMA

Spesifik cloud migration planı oluşturulur; risklere göre planlama yapılır, milestone’lar belirlenir, hedef ve başarı kriterleri netleştirilir.

GEÇİŞ

Kurulum, taşıma ve yaygınlaştırma yapılır. Ardından test yapılır ve devreye alınır.

OPTİMİZASYON

Tüm çalışma gözden geçirilir,maliyetler optimize edilir, otomasyon devreye alınır ve inovasyonlar için yeni alanlar belirlenir.

PROSES ÇIKTILARI

 • Detaylı Uygulama Envanteri
 • Application Dependency Map
 • Kaynak Kullanım Analizi
 • Buluta Uygunluk Skorlaması
 • Multi-Cloud Maliyet Analizi
 • Yol Haritası
 • Çözüm Sunumu

Kazanımlar

 • YATIRIM VE İŞLETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK
 • PAY-AS-YOU-GO / PAY-AS-YOU-GROW MODELİNE GEÇİŞ
 • KOLAY BÜYÜYÜP KÜÇÜLEBİLİR YAPIYA GEÇİŞ
 • ŞEFFAFLIK
 • KOLAY OTOMASYON & ORKESTRASYON
 • DOKÜMANTASYON
Daha Fazla Bilgi için Bize Ulaşın »