Clonera Bulut Maliyet Optimizasyonu

Uygulamalarınızın gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyabilecek bulut kaynaklarının, nasıl daha az maliyet ile sahip olunacağına dair önerilerde bulunmanın yanı sıra bulut maliyetinde şeffaflık ve raporlama sunulur.

Bulut Maliyeti Öngörüsü

Görünür olmak önemli. Hangi sistemin ne harcağını ve harcamalarda ki anormallikler tespit edilir.

Genel Bulut Maliyet İyileştirmesi

Sistemlere en uygun örneklerden yola çıkarak, optimum maliyetleri bulunur.

Reserved Instance Yönetimi

RI'larınızı optimize etmek için RI’ları analiz edilir ve kapsamlı bir plan tanımlamak için mevcut iş yüklerini tanımlanır.

Container Maliyet Optimizasyonu

Granüler olarak container kullanım sonuçları toplanır ve yeniden boyutlandırılır.

Clonera Bulut Optimizasyonu

Uygulamarın kullanım alışkanlıklarını takip eder. Bu alışkanlıklara göre bulut sağlayıcılar arasında uygulama bazlı seçim yapılması desteklenir. Aynı zamanda AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud gibi teknoloji sağlayıcıları tarafından sunulan bulut kaynakları ve fiyatları takip edilir.


Clonera Orkestrasyon Platformu

Kurumların kullandıkları bulut platformu veya platformlarının tüm yönetimi veya gerekli servislerin bulut üreticileri arasında değişimleri sağlanır. Clonera Orkestrasyon Platformu sayesinde tüm altyapı oluşturulabilir, değiştirilebilir ve iyileştirilebilir.

Teklif almak için Bize Ulaşın »