18 April 2018

Veri Kurtarma Ve Yönetme Hizmetlerine Genel Bakış

by Selin in blog 0 comments

Veri Kurtarma Ve Yönetme Hizmetlerine Genel Bakış

Günümüzde verilerin sürekliliği ve ulaşılabilirliği hali hazırda zorken, kriz anında bu verilerin kurtarılması çok daha zorlaşır. Bu gibi bir durumda iş sürekliliğini sağlamak için tüm firmaların iş planına uygun felaket kurtarma çözümüne sahip olması gerekir.

İş yeriniz için seçeceğiniz, bulut tabanlı felaket  kurtarma ve iş sürekliliği hizmetlerinin, altyapı ve uygulama yönetimiyle bulutun hızının, ölçülebilirliğinin ve maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiğini unutmayın. Kriz durumunda bu tür bir hizmetin size sağlayacağı avantajlar arasında ticari faaliyetlerinize ve altyapı sistemlerinize esneklik kazandırma, verilerinizi ve felaket kurtarma sürecinizi aşamalı olarak koruma altına alma ve çok kısa sürelerde risk ölçümlemesi yaparak eyleme geçebilme becerileri yer alır.

Bulut tabanlı felaket kurtarma sistemlerini tercih edecek olan firmalar, aşağıda bu hizmete dair detaylara göz atabilir.

Bulut tabanlı kurtarma sistemlerinde, BT ortamları için işletim sistemi kurtarma, veri yedekleme, farklı lokasyona yedekleme (offsite backup), yedeklenen verilerin sunulan çözüm kapsamında kurtarılması gibi hizmetler vardır.

Bulut tabanlı yedekleme sistemlerinde ise, kısa bir sürede verilerin çevrimiçi olarak geri yüklenmesi sağlanır. Bu çerçevedeki kurtarma operasyonları, daha yüksek erişim gerektiren kritik uygulamalar için kullanılır.  Clonera, 15 dakikalık bir sürede verilerin ve uygulamaların yüzde yüze yakın oranda kurtarılmasını sağlar.

Daha geleneksel ve hibrid sistemler de veri koruma hizmeti size yardımcı olabilir. Kriz durumunda, hayati önem taşıyan ticari faaliyetlerinizin aksamadan ilerlemesi için, ortamınızın çalışan bir kopyasının kullanıma hazır olması idealdir.

Yönetilen  Hizmetler, BT ortamınızın tümünü kurtarma sorumluluğu alarak, RTO ve RPO gereksinimleriniz çerçevesinde strateji belirler ve tam yetki ile verilerinizi yönetir.

Diğer taraftan, kurtarma hizmeti için nasıl bir yöntem seçerseniz seçin, önemli olan bu hizmetin nihai başarısı değil, sürdürülebilir olmasıdır. Seçtiğiniz hizmet sağlayıcısının, süreç boyunca ve kriz dönemlerinde iş sürekliliğini sağlayabilecek araçlara sahip olması, veri hırsızlığı, kullanıcı hatası ve doğal afetler gibi olası tehditlere karşı tetikte olması, süregelen sorunları tekrar tekrar tanımlayabilmesi, yönetebilmesi ve performans göstergeleriyle çözüm üretebilmesi gerekir.

Bu sebeple, firmanız için felaket kurtarma hizmeti ve hizmet sağlayıcısı seçerken yöntemler hakkında fikir sahibi olmanız, firmanın konu hakkındaki bilgi ve deneyimini anlamanıza yardımcı olur.


Clonera Blog