13 Haziran 2018

“SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği” Hakkında

by Selin in blog 0 comments

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcı haklarını koruma amacı ile kurulmuştur. Sermaye piyasasını düzenlemek, bu piyasa ile ilgili usul ve esasları belirlemek ile görevlidir. İdari ve mali özerkliğe sahip olan kurul, sermaye piyasalarında işlem ya da yatırım yapan firma ve kuruluşların, güven içerisinde  işlem yapabilmelerini sağlar. Aynı zamanda firma ve kuruluşların faaliyet alanları ile ilgili kuralları belirler. Eğer bir izin gerekiyorsa, izni verir ya da yaptırım uygular.

SPK ‘nın kurum, kuruluş ve ortaklıkların, bilgi sistemleri yönetimine dair hazırlamış ve 05.01.2018 tarihli 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu, Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği  ile, finansal hizmet veren kuruluşlara ve halka açık tüm şirketlere düzenlemeler getirilmiştir. Bu tebliğe göre kapsam dahilinde olan kurum ve kuruluşların;

  • Bilgi sistemlerinin güvenliği, etkin ve sürekli oluşu için gereken kaynakların tahsisi,
  • Bilgi sistemlerine dair belirli aralıklar ile sızma testlerinin uygulanması,
  • Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile iş sürekliliği planı hazırlanması,
  • Bilgi sistemleri için risk analizi yapılması,
  • Bilgi sistemleri sürekliliği sağlanabilmesi için  ikincil sistemlerini tesis etmesi gibi maddeleri düzenlenmiştir.

 

Zorunluluklar ile Birlikte Maliyet de Artıyor

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliğinin amacı kurum, kuruluş ve ortakların bilgi sistemlerinin yönetimine dair usul ve esasları belirlemektir. Kurum, kuruluş ve ortakların, bilgi sistemlerini oluşturan yazılım, donanım ve altyapılarında gerçekleşecek değişiklik yönetimini, tebliğde yer alan asgari hususlara uygun şekilde tesis etmeleri gerekmektedir. Tüm bu zorunluluklar, kurumları ve kuruluşları ciddi donanım ve yazılım ihtiyaçlarıyla baş başa bırakıyor, maliyeti artırıyor ve iş sürekliliğini de engelliyor. Bu yüzden en uygun çözüm, profesyonel bir destek ekibiyle iş yükünü ve maliyeti en aza indirip, iş sürekliliğini sağlamak oluyor.

 

Peki Nasıl Kazançlı Çıkılır?

Clonera, SPK ‘nın 2018 yılında getirmiş olduğu, yeni usul ve esasların büyük ve önemli bir kısmını, firma ya da kuruluşlara donanım, yazılım yatırımına gerek kalmadan, maliyeti düşürerek, hizmet olarak sunmaktadır.

Konuşmacıları, Clonera Satış ve Hizmet Çözümleri Müdürü Doğan Yılmaz ve Clonera Teknik Hizmet Yönetimi Müdürü Safder Baydur olan, SPK bilgi sistemleri tebliği çözümü hakkındaki, canlı yayına katılarak, “SPK tebliği nelerden bahsediyor?”, “SPK tebliği kimleri ilgilendiriyor?”, “Firmaların SPK tebliğine uyumlu hale gelmek için yapmaları gerekenler neler?” gibi konular hakkında detaylı bilgi alabilir, firmanızın işleyişini SPK’nın getirdiği yeni yükümlülüklere uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

Kayıt olmak için lütfen formu doldurun.


Clonera Blog