9 Kasım 2018
, ,

İşletmeniz Dönüşümün Neresinde?

by Can Ekmekçi in blog 0 comments

Dünya 4’üncü endüstri devrimiyle çalkalanıyor. Bu deprem dünyanın neredeyse en ücra ve izole yerini bile etkileyecek; kimsenin, hiçbir şirketin ya da ülkenin kayıtsız kalamayacağı bir dönüşüm depremi. Ancak etkileri korkulan bir doğal afet olan deprem gibi yıkıcı değil, aksine yaşamı kolaylaştıran ve iyileştiren bir deprem. Özellikle insan yaşamını…

Endüstri 4.0’ın sorgulattığı “Nasıl?” sorusu ve yanıtı, dönüşümü başlatan ilk soru. Örneğin bir kurum, “Ben verdiğim hizmeti nasıl daha hızlı, daha iyi verebilirim ki rekabette öne geçeyim ve üstüne üstlük maliyet açısından da tasarruf sağlayayım?” diye sorgulamaya ve uygun yöntemler aramaya başlarsa, o kurumun dönüşüm yolculuğu da başlamış olur. Yani, hızla dijitalleşen dünyada artık bir organizasyonun var olması, nasıl sorusunu sorarak doğru yanıtları bulması ve bunları uygulamaya başlamasıyla mümkün.

2030 yılında 400 ila 800 milyon kişi işini kaybedebilir

McKinsey & Company’nin “Gelecekte İstihdam, Yetenekler ve Gelirler Nasıl Şekillenecek?” başlıklı raporuna göre, otomasyon sistemlerindeki değişim nedeniyle 2030 yılına kadar dünyada yaklaşık 400 milyon ila 800 milyon insan işini kaybedebilir. 75 milyon ila 375 milyon arasında insan ise mevcut mesleklerini bir tarafa bırakıp yeni beceriler kazanarak yeni alanlarda çalışmak zorunda kalabilir. Örneğin halihazırda 2030 yılına kadar Çin’de yaklaşık 100 milyon insanın mevcut uzmanlıklarını bırakarak yeni meslekler edinmesi bekleniyor. Teknolojiyi durdurmak artık çok zor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 2017 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne göre, Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknoloji sektörü büyüklüğü, lira bazında bir önceki yıla göre yüzde 18.2 büyümeyle 116.9 milyar lira oldu. İstihdamını 128 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 1.3 milyar dolarına ulaştı. Türkiye geçtiğimiz beş yılda “Dijital ekonomiye dönüşüm” konusunda önemli adımlar attı.

Yapay Zeka=Hız

Teknolojinin geldiği son nokta olan ve hemen herkesin bir şekilde aşina olduğu Yapay Zeka alt sektörünün, 2023 yılında dünyada 14 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Çünkü, Yapay Zeka, karşı karşıya kaldığımız büyük veri yığını altında verilerin doğru analizini sağlıyor ve karar alma sürecini bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı hale getiriyor. İlk defa 1950’lerde ortaya çıkan Yapay Zeka kavramı, insanın düşünce yapısını anlayabiliyor ve bunu başka bir boyutta ifade edip bir insandan çok daha hızlı ve hatasız yapabiliyor.

Robot ve Yapay Zekanın en çok konuşulduğu sektörler arasında yüzde 26 ile hizmet; yüzde 25 ile sanayi ve yüzde 13 ile eğitim geliyor. Çok yakında günlük hayatımızda kullandığımız pek çok aletin bir Yapay Zeka eseri olması bekleniyor.

Altın Kural: İşi Uzmanına Bırakın!

Peki, endüstri dalı farketmeksizin,  herhangi bir ölçekteki bir işletme bu dijital karmaşa ve kavramlar arasında varlığını nasıl sürdürebilir ve hem verimliliğini hem de karlılığını artırabilir? Deneyimli, çözüm odaklı, ihtiyacı görerek uygun çözümler üreten iyi bir yol arkadaşı ile… Çünkü, asıl değerli olan teknolojinin kendisi değil, o teknolojinin kullanılış şekli ve bu teknolojiyle yaratılan çözüm. Kurumların iş sürekliliğini sağlamak ve rekabette bir adım öne geçebilmek için IT  alanında ihtiyaçlarına yanıt verecek çözüm ortaklarıyla yola devam etmeyi tercih etmesi günümüzde hızla yükselen bir trend. Hatta artık bir gereksinim. Türkiye’de pek çok şirket ve kurum artık dönüşüme ayak uydurabilmek için işlerini sadeleştirmeyi, sahip oldukları işgücünü daha verimli ve iş odaklı kullanmayı  verimlilik odaklı büyümeyi ve işlerini değişen dünyanın ihtiyaçları ve beklentilerine göre sürdürebilmeyi istiyor.

Alanında 10 yılı aşkın tecrübesiyle son teknolojilerle paralel olarak  çözümler geliştiren ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik, ölçeklendirilebilir, güvenilir hizmetler sunan Clonera, pek çok kurumun gerek yönetilen IT hizmetleri, gerekse rakipsiz felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümleri alanındaki güvenilir iş ortağı olarak öne çıkıyor. Clonera’nın Yönetilen/ Paket ya da İhtiyaca Yönelik çözümleri, Türkiye’de kurumların hem verimliliğini artırıyor, hem performansını artırıyor hem de maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.  Daha fazla bilgi için Clonera bir tık uzağınızda: https://clonera.net/

 


Clonera Blog