19 November 2018
, ,

İş Sürekliliği Gözardı Edilecek Birşey Değil!

by selin in blog 0 comments

Yanlış kişiye gönderilen mail, yanlışlıkla önemli bir belgeyi yok etmeniz ya da yanlış bir tık’lama sonucu tüm sisteminizin bir siber saldırıya maruz kalması? Aslında bir işletmenin, şirketin ya da kurumun iş sürekliliğini sağlaması için bunlardan çok daha fazla sorunla yüzleşebileceğini, sorunla karşılaşmadan hesap etmesi ve gereken önlemleri alması gerekiyor.

Dijitalleşen dünyada artık neredeyse her şey bir tık uzağımızda. Nesneler, insanlar, bilgisayarlar, makineler, neredeyse herşey birbiriyle “connected”, yani bağlı. İnternet kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı, dünyanın en ücra bölgelerinde bile hızla artıyor. Sanal alemde sınırlar ortadan kalkıyor. Oyunu oynayan insan ama kurallarını belirleyen teknoloji. Organizasyonların hem yurtiçinde hem de yurtdışında amansız rekabet ortamında sağ kalabilmesi hatta bir adım öne geçerek kendine yer edinmesi için hem ihtiyaç ve beklentilere yanıt verecek hizmet ve ürün sunması hem de hızlı olması gerekiyor. Çünkü en yakın rakip hemen arkada… Ama bunlardan önce gelen bir şey daha var, tüm bu karmaşık ortamda var olabilmek ve işi sürdürebilmek.

Bu büyük resmin sadece bir kısmı…

Dijital veri kaybı yaşayan şirketlerin oranı yüzde 95

Clonera’nın şirketlerin veri güvenliği ve kaybu sebebiyle iş kesintisi yaşama oranlarını ortaya koyan araştırmasına göre, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 95’i iş sürekliliğinde kesinti yaşıyor. Son bir yıl içinde bilgi teknolojileri sistemlerini durduracak nitelikte iş kesintisi yaşayan şirketlerin oranı ise yüzde 35. Her üç şirketten ikisi bu kesinti sonrası datalarına ulaşsa da uygulamalarına ulaşamıyor. Doğal afetlerin neden olduğu iş kesintilerinin oranı yüzde 3’te kalırken, siber saldırıya uğrayan şirketlerin oranı ise yüzde 11.

İş sürekliliği için felaket kurtarma planını hala yapmamış olan şirketler büyük risk altında. Bir felaket kurtarma stratejisi belirlemek isteyen şirketler ise ya kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir strateji belirlemek zorunda ya da geleneksel taktiklerde ısrarcı oldukları veya ‘benim başıma gelmez’ yaklaşımı ile yaklaştıkları için ekstra maliyet, iş gücü kaybı ve belirsizliklerle başa çıkmak zorunda… Organizasyonların sürekliliği, IT operasyonlarının plansız bir kesintide hayatta kalabilme becerisiyle doğru orantılıdır. Günümüzde organizasyonların var olan IT departmanları ile bu işi tek başlarına yapmaları çok zor. Çünkü IT departmanı için ekstra yükün şirkete getireceği zarar düşünüldüğünden hep daha fazladır. Bu bedel sadece IT departmanı ile sınırlı kalmaz ve hep daha fazla olur.

7/24 destek alın

Genelde risk olarak addedilen doğal afetlerin yanı sıra güncel operasyonlar esnasında aslında çok daha sıklıkla karşılaşılma potansiyeli taşıyan, iç ve dış tehditler, öngörülmeyen altyapısal sorunlar, siber saldırı, veri bozulması (data conflict) vb. nedenlerle ortaya çıkan tüm plansız kesintilerde, iş sürekliliğinin sağlanması için Felaket Kurtarma uzmanları yardımcı olabilir. Tüm birikim, deneyim ve uzmanlıklarını organizasyonun iş sürekliliği için kullanır ve organizasyonların tedarik zincirini, teknolojik altyapısını ve çalışanlarının performansını en esnek biçimde koruyabilir.
Felaket kurtarma ve iş sürekliliği alanında uzman Clonera defalarca test eder, takip eder, felaketi önceden görerek çözüm üretir.

Detaylı bilgi için: clonera.net


Clonera Blog