3 February 2017

Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Testleri

by selin in blog 0 comments

İş sürekliliğine yönelik çalışmalarda, BT servislerinin test edilmesi, iş birimlerinin kritik süreçlerinin devamlılığında büyük önem taşıyor. Yılda en az iki kez yapılması önerilen testler,  veri kayıpları karşısında gerçekten önlem alındığının kontrolünü ve iş sürekliliği etkinliğinin ölçülmesini sağlıyor. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği testi olarak tanımlayabileceğimiz bu süreç, ISO 27031 standardında üç ana başlıkta tanımlanıyor.

Test Öncesinde:

 • İş birimlerine ait servislerin risk analizi yapılmalı
 • Tüm veriler yedeklenmiş olmalı
 • İzole bir ortamda testler yapılmalı
 • İş süreçleri göz önünde bulundurularak uygun takvim belirlenmeli
 • Servislerin etkilendiği tüm paydaşlardan onay alınmalı
 • Paydaşların rol ve sorumlulukları doğru şekilde paylaşılmalıdır.

Test Sırasında:

 • Hedef ve çıktıların uyuşması
 • Tüm test araç ve gereçlerinin hazır ve çalışır olması
 • Risklerin izlenmesi
 • Planlanan metriklerde oluşan açıkların belirlenmesi
 • Gözlemci yetkilendirilmesi

Paydaşların test konusunda bilgili olmaları ve geri dönüşlerinin alınabildiği ortamın sağlanması gerekiyor.

Test Sonrasında:

 • Sonuç ve bulguların toplanması (verilerin toplanması)
 • Sonuçların analiz edilmesi, test hedef ve kriterlerine göre bulguların çıkarılması (verilerin bilgiye dönüştürülmesi)
 • Açıkların tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Aksiyonların belirlenmesi ve zaman planları yapılarak sahiplerine atanması
 • Test raporunun oluşturulması
 • Test raporunun ve diğer test bulgularının konsolide edilmesi ve yayınlanması gerekiyor.

 

Clonera, BT servislerinin felaket kurtarma testlerinin yapılmasını sağlıyor.

BT hizmetlerini güvence altına alarak her koşulda çalışmasını sağlayan Clonera, “Türkiye’deki BT sistemleri felaketlere hazır mı?” başlıklı bir anket düzenledi. Farklı sektörlerden 400’ün üstünde BT yöneticisinin ankete verdiği yanıtlar, Türkiye’deki şirketlerin dijital felaketlere karşı hazırlıklı olup olmadığı konusunda önemli bilgiler sağlıyor. Ankete göre, dijital felaket yaşayan her 4 şirketten biri felaket kurtarma testi yapmadı.

Anket sonuçlarının tamamı için tıklayınız.

Clonera hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 


Clonera Blog