6 February 2017

Farklılaşmak İsteyen Kurumlar İçin Buluttan Kaçış Yok!

by selin in blog 0 comments

Rekabette farklılaşabilmek isteyen kurumsal firmalar için  artık dijital dönüşüm  olmazsa olmazlar arasında sayılıyor. Dijital dönüşümle değişimi kovalayan kurumların  BT yöneticilerine düşen roller de aynı hızla artıyor.  Kurumsal maliyetleri azaltmak, iş süreçlerini iyileştirmek, yeni müşterilerin kazanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek,  müşteri memnuniyeti sağlamak,  verimliliği artırmak, büyük verileri analiz ederek şirketin büyümesine katkı sağlayacak yöntemler geliştirmek gibi saymakla bitmeyecek pek çok amaca hizmet eden bilişim uygulamalarını hayata geçiren BT yöneticileri için artık bulut da vazgeçilmez öncelikler arasına giriyor.

Gartner’ın araştırmalarına göre 2020 yılına gelindiğinde bulut politikası olmayan şirketler, günümüzde internet politikası olmayan şirketler kadar nadir bulunacaklar. Tabiki hibrit yapılar yine olacak, ancak BT harcamaları istikrarlı bir şekilde gelenekselden buluta kayacak. Organizasyonlar maliyet optimizasyonu ve rekabet gücünün artırılması amaçları ile dinamik, bulut tabanlı işletim modellerini daha çok tercih edecekler.

Gartner’a göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde “Bulut’a Geçiş” IT yatırımlarını direkt ya da dolaylı bir şekilde 1 Trilyon USD’dan daha fazla etkileyecek. Cloud stratejileri hızlı gelişen dünyadan kopmamak için temel oluşturacak.

Geleneksel BT yatırımlarından buluta geçişin avantajlarını en iyi anlatan çözümlerden biri de; yeni nesil hazır felaket kurtarma ve iş sürekliliği bulut çözümü olan Clonera.   Günümüzde iş sürekliliği kesintiye uğrayan bir firmanın rekabette varolması mümkün değil. Bu hazır bulut çözüm ile,   teknoloji altyapısına yatırım yapılmasına gerek kalmadan kurumların dijital sermayesi korunuyor. Herhangi bir kesinti anında tüm uygulamaları uzaktan erişimle çalıştıran  çözümün sağladığı iş sürekliliğini aynı kusursuzlukla, geleneksel yöntemlerle işletmek isteyen kurumlar,  %80 daha fazla maliyetle karşı karşıya kaldıkları gibi,  büyük bir risk de taşıyorlar.

Çözümün yeni nesil olmasını sağlayan en önemli farklardan biri de, felakete uğranmadığı  ya da sistemler test edilmediği zamanlarda CPU ve RAM kaynaklarına ayrıca para ödenmiyor olması.
Bir günde kurulabilen  bu hizmeti alan BT yöneticisi böylece operasyonel işlerle zaman kaybetmek yerine, kurumunun rekabette farklılaşması için gereken aksiyonları  gerçekleştirebiliyor.

İşletimi kolay, esnek ve uygun fiyatlı bunun gibi  hazır bulut çözümlerinin artması ile dijitalleşen firmaların da rekabette farklılaşma yolundaki işleri  kolaylaşıyor. Gartner’ın öngördüğü buluta geçişin hızı dijitalleşme yolundaki firmaların önünü açıyor .

 

Funda Yener

Clonera Bilişim Hizmetleri A.Ş. Pazarlama Müdürü

 


Clonera Blog