İşletmelerin Can Simidi: BT’de Dış Kaynak Kullanımı

img

Türkiye’de BT  alanında  dış  kaynak  kullanımı  (outsourcing)  günden  güne  artıyor.  Çünkü  hızla  dijitalleşen  dünyada  var   olabilmek   ve  rekabet  edebilmek   için  iş  yapış  şeklinizi  bir kez  daha  gözden  geçirmeniz  ve  bir  strateji  oluşturmanız  gerekiyor.  Sektörünüz  ya da  alanınız  ne  olursa  olsun  işinizin  sürekliliği  için   en  değerli  kaynağınız  verileriniz. Bu  yüzden de BT  departmanı  artık  bir  işletme  ya da  kurumun  kalbi  konumunda.  Verilerin  yedeklenmesinden  felaket  kurtarmaya , operasyonel  işlerden  veri  güvenliğine  kadar  pek çok  konu  aslında  bir  işletmenin  işini  sürdürebilmesi  için  hayati  önem  taşıyor. Bu  konularda  kendi  ihtiyaçlarına  uygun,  verimli  ve  sürdürülebilir  bir  strateji  geliştiremeyen  kurumların  ise  başarısızlık  riskiyle  yaşamaya alışması  gerekiyor.  

İş  Yükünüzden  Kurtulun  

Akıllı  kurum  ve  işletmeler  artık  bu  stratejiyi  işin  uzmanlarıyla  kuruyor,  onlarla  iş  yükünü  paylaşıyor  ya da  önemli  hizmetlerini  devrediyor. BT  hizmetlerini  outsource  etmek,  öncelikle   kurumun  kendi  başına  üstlenemeyeceği  bir  işi  üstlenerek  iş  sürekliliğini  sağlıyor,  yükünü  hafifletiyor,  maliyetleri düşürüyor,  ve  BT  yöneticilerine,  personeline  de  rahat  bir  nefes  aldırıyor.  

Hangi  BT  yöneticisi  departmanının  iş  yükünün  üstlenilmesini  ve  uluslararası  standartlarda,  en  son  teknoloji  ile  yönetilmesini  istemez  ki?  

İşte  bu  karar  verildiğinde  akla  ilk  gelen  soru  şu: Maliyeti  ne  olacak? Eğer  iş  süreçlerinizi  iyileştirmeyi,  işinizi  geliştirmeyi  ve  verimliliği  düşünüyorsanız, BT  hizmetlerinizi  işin  uzmanına  bırakmanın  size  kar  sağlayacağı  kaçınılmaz…

BT  Hizmetlerinizi  Outsource  ederseniz  ne  kazanırsınız?  

  • Sisteminizin  ve  altyapınızın  seviyesi  ne  olursa  olsun  network,  güvenlik,  altyapı,  yedekleme,  iş sürekliliği,  felaket  kurtarma  gibi  işlemleriniz  artık  sizin  için  bir  başağrısı  olmayacaktır.  İşi  bu  konuda  uçtan  uca  çözümler  öneren  uzmanına  bırakın.  

  • Kurumunuz  için   kritik  olan  servislerin  başına  gelebilecek  herhangi  bir  arıza  (yangın, kullanıcı  hatası  gibi  durumlarda)  sıfır/sıfıra  yakın  kesinti  ve  sıfır/sıfıra yakın  veri  kaybı  ile  müdahaleye  gerek  kalmaksızın  çalışmaya  devam  etme  imkânına  sahip  olursunuz.  

  • İş  ihtiyaçlarınıza  ve  servislerinizin  kritiklik  seviyesine  göre  danışmanlık  alarak  işinize  esneklik  katar,  iş  yükünüzü  hafifletirsiniz.  

  • Veri  merkezi,  altyapı  ve  insan  kaynağı  maliyetlerinden  kurtulursunuz. BT  departmanınız  böylece  kendi  işine  odaklanabilir.  

  • İşletmeniz  verilerinizdir.  Bulut  teknoloji  sayesinde  verileriniz  güvenli  bir  şekilde  koruma  altında  ve  her   zaman  ulaşılabilir  olur. Bu  avantajı  destek  almadan  sadece  kendi  BT  departmanınızla  sağlıklı  bir  şekilde  sağlayamazsınız.   

  • Dijital  dönüşümün  kaçınılmaz  olduğu  günümüzde  bu  konularda  size  rehberlik  edecek, 7/24  destek  olabilecek,  güvenebileceğiniz  bir  iş  ortağına  kavuşursunuz.  İşi  uzmanına  bırakarak,  üretiminizi  geliştirmeye  odaklanırsınız.  

İlk Adımı Şimdi Atın!

Clonera  olarak  sunduğumuz bütünleşik servislerle, kurumların  BT  departmanlarının  iş  yükünü  paylaşarak  ya  da  üstlenerek,  uluslararası  standartlarda  ve  en  son  teknolojiyle  yönetilmesini  sağlıyoruz.  

Teknolojik  altyapı,  bilgi,  deneyim  ve  uzman  insan  kaynağımızla,  kurumların  BT  hizmetlerini  güvence  altına  alan  bir  felaket  kurtarma  ve  iş  sürekliliği  çözümü  sunuyoruz.  Müşterilerimiz,  7/24  uzman  desteğinin  yanı sıra,  %80  daha  az  maliyetle  sahip  oldukları  çözümlerimiz  sayesinde,  felaketlerde  veri  kaybı  yaşamıyor  ve  kesintisiz  hizmet  vermeye  devam  ediyor.  Hızlı,  güvenli,  ekonomik,  yalın  ve  esnek  yapımızla  sunduğumuz  servislerden  yararlanan  BT  yöneticileri;  operasyonel  işlerinden  kurtularak  kurumlarının  verimliliğini  artırmak,  iş  süreçlerini  iyileştirmek  ve  vizyonlarını  uygulamak  üzere  zaman  kazanıyor.  

İlk adımı atın,  iş sürekliliğinizi  birlikte sağlayalım.