IT Odaklı Sonuçlar için Yönetilen Hizmetler

img

IT, Şirketteki Büyüyen Rolüne Adapte Olmakta Zorlanıyor

2018 Insight Intelligent Technology Index, artık şirketlerin geleceğinde daha büyük bir rol oynaması gereken IT’nin bu duruma adapte olmakta zorlandığını gösteriyor. IT operasyonlarını daha iyi hale getirerek başarılı olmak isteyen şirketlerin daha yapması gereken çok şey bulunuyor.

IT’nin Rolü Değişiyor

Şirket liderlerinin IT’ye duyduğu ihtiyaç gitgide artıyor. 2018 Insight Intelligent Technology Index araştırmasına göre, IT dünyasında karar mekanizması olan CIO ve CTO’ların %56’sı, IT depart-manlarının hem ana sistemlerini etkin bir şekilde çalıştırmaya devam ederken bir yandan da yenilikçi girişimlerde bulunmakta zorlanıyor.

Şirketler, kültürel ve teknolojik değişimlere ayak uydurabilmek için IT’ye başvurmaları gerektiğini gitgide daha iyi fark ettikçe, IT’nin üzerindeki roller ve sorumluluklar artıyor. Ancak araştırmaya katılan 200 IT uzmanının çoğunluğu, IT’deki karmaşık zorlukların yönetilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı, bütçe ve açık bir yol haritasının henüz olmadığını dile getiriyor.

Çatışma Ortaya Çıkıyor

Insight UK Yöneticisi ve EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Emma de Sousa, “Şirketler, daha üretken ve bağlantılı bir iş gücünden artan pazar payı ve kullanıcı sadakatine kadar her konuda teknolojinin iş stratejilerindeki rolünü gitgide daha fazla fark ediyor. Insight Intelligent Technology Index, IT’ye dair rekabetçi taleplerin karşılanamamasının şirketlerin plan ve inovasyon becerilerini nasıl kısıtladığının altını çiziyor.” diyor.

Araştırma, IT profesyonellerinin başarı için yeterli hazırlıklarının olmadığını düşündüğünü ortaya çıkartıyor. IT uzmanlarının %79’una göre, şirketi etkili bir şekilde destekleyecek yeterli kaynak yokken, %33’üne göre ise şirkette gerçekleştirilmesi istenen inovasyonu desteklemesi için IT’ye olan talep, var olan süreç, pratik ve iş operasyonlarının evrilememesi nedeniyle karşılık bulamıyor. Ayrıca uzmanların %30’u, şirket içerisindeki rollerin ve sorumlulukların açık bir şekilde belirtilmemiş olduğunu düşünüyor. Şirket liderlerinin ve IT liderlerinin bu sonuca sebep olan faktörler ile ilgili beraber çalışması gerekiyor.

IT’nin Kurumsal Algısı

Index’e göre IT, hala bir maliyet merkezi olarak görülüyor. Şirketler için acı verici bir durum olan ve CIO’lar, CTO’lar ve yöneticiler arasındaki önemli sorunlardan biri olan IT bütçesi problemi gitgide şiddetleniyor. Araştırma katılımcılarının %79’u, bütçelerin ve maliyetlerin önemli bir endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.

Insight UK Yöneticisi ve EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Emma de Sousa, “Hem günlük operasyonları yönetmek hem de değişim için stratejik bir partner olmak için IT’ye olan ihtiyacın konuşulmasına rağmen çoğu şirketin böyle bir inovasyonla rekabette avantaj yaratması için hala uzun bir yolu var.” ifadelerinde bulunarak “Araştırmanın sonuçları, çoğu şirketin yönetilen servislere daha çok önem vermesi gerektiğini gösteriyor. Eğer bu olursa, IT departmanlarına olan bakış ve düşünceler bir anda değişecek ve şirketler işlerinde daha IT odaklı sonuçlar görmeye başlayacak.” diyerek ekliyor.