Get More With Less

img

Dijital Dönüşüm denildiğinde akla ilk gelen, eski teknolojiyi yeni teknoloji ile değiştirmek olsa da aslında sorulması gereken soru Dijital Dönüşümün firmanızın amaçlarına nasıl hizmet edeceği olmalıdır. Geldiğimiz noktada dijitalleşme ve yeni teknolojileri firmanıza entegre etmek kaçınılmaz bir aksiyondur. Bunu gerçekleştirirken de  faydalarını analiz etmek ve firmanızın  vizyonuna uygun hale getirmek  önemlidir.

Peki başarılı bir Djital Dönüşüm için ne gereklidir? Her hangi bir yatırım yapmadan ve süreçlerimizi güncellemeden önce, başarılı bir dijital dönüşüm için cevaplanması gereken 4 soruyu sormamız gerekiyor.

 • Başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz ?

 • Karşılaştığınız en önemli engeller nelerdir?

 • Öncelikleriniz nelerdir?

 • Hedefleriniz nelerdir?

Bu soruların cevapları;

 • Maliyetleri düşürmek, karlılığı ve verimliliği artırmak

 • Riski azaltmak

 • Daha çevik bir şirkete dönüşmek

 • Yetkinlik ve yetkinliğe erişim

 • Yeni teknolojilere adapte olma

 • Hızlandırılmış uygulama geliştirme

 • Daha iyi müşteri deneyimi

 • Ölçülebilir iş çıktıları üretmek

 • Rekabette avantaj sağlamak

 • Süreç, operasyon, maliyet ve sonuçlarda iyileşme

Olabilir. Ancak bu amaçlara ulaşabilmek için ve gelecek planlaması yaparken, iş yüklerine göre tasarım yapmamak ve önceden hazırlıklı olmak önemli. Bunun için iş stratejileri ile uyumlu analizlere, araçlara ve becerilere ihtiyaç var.  

Tüm bu hedeflere ulaşmak için odaklanmamız gereken temel noktaları belirledik, peki daha az harcayarak tüm bu hedeflerimize ve daha da fazlasına nasıl sahip olabiliriz?

Clonera olarak yetkinliklerin, süreçlerin ve platformun benzersiz bir kombinasyonunu oluşturarak firmalara değer yaratmayı bir hedef olarak belirledik. Clonera’nın yarattığı değerleri sıralayacak olursak;

 • Riski Azaltma (Güvenlik ve Business)

 • Operasyonel Maliyetleri Düşürme

 • Capex’i Düşürme

 • Gelirleri Artırma

 • İş Çevikliğini Artırma

 • Karlılığı Artırma

 • Verimlilik ve Ölçeği Artırma

 • Pazara Çıkış Hızını Artırma

Bu değerleri üretirken Clonera’nın sahip olduğu işletim, yönetim ve izleme yetenekleri ile firmanıza sağlayacağı iş çıktıları ise;

 • Sistem Performansında Artış

 • Uygulama Konsolidasyonu ve Lisans Maliyetlerinde Azalma

 • IT Yönetim Veriminde Artış

 • Güvenlik Seviyesi Yüksek Bir Altyapıya Sahip Olma

 • Sistem Kesintilerinde Azalma (İş Sürekliliği): by 99%

 • Envanterde Azalma

 • ROI Artışı

 • Daha Düşük Sahip Olma Maliyeti (TCO) ile Rekabette Avantaj: %50’ye varan oranlarda

 • Uluslararası Standartlarda Altyapıya Sahip Olma ve Regülasyonlara Uyumluluk

Firmalar için değer üretecek bu iş çıktılarına ve faydalara nasıl sahip olabileceğinizi öğrenmek için linkdeki formu doldurmanız yeterli!

Daha fazlası için: https://www.clonera.net/get-more-with-less