22 October 2018
, ,

Büyüme ve Verimliliğin Yolu BT’den Geçiyor

by selin in blog 0 comments

Dijital ekonomiye geçiş döneminde, her şeyin gelenekselden dijitale evrildiği günümüz dünyasında şirket ve kurumlar bu dönüşüme yeterince uyum sağlayabiliyor mu? İş ortamı artık daha rekabetçi hale geliyor. Rakipler yerelden globale yayılıyor ve organizasyonlar verimliliklerini daha da artırabilmek adına türlü yöntem ve çözümlere yöneliyor. Üreticiler katma değerli üretimle pazar paylarını artırmaya, rotalarını yeni pazarlara çevirmeye odaklanıyor; işletmeler teknolojiyi daha fazla kullanarak daha “akıllı” organizasyonlara dönüşerek müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve eksiksiz bir şekilde yanıt vermeye çalışıyor. Küçük ya da büyük fark etmez, tüm organizasyonların eninde sonunda yeniden düşünmek zorunda kalacağı 3 kavram dikkat çekiyor: Hız, verimlilik ve inovasyon! Tüm bunların odağında ise organizasyonların belkemiğini oluşturan BT departmanları ve bu departmanların ‘akıllı’ yönetimi yer alıyor.

Pek çok şirketin CEO’su ve CIO’su artık organizasyonlarının BT harcamalarını olduğu kadar bugüne kadarki beklentilerini ve ellerinde olanı daha efektif bir şekilde kullanmayı da yeniden ele almak ve düşünmek zorunda. BT departmanları bir işletme için maliyet merkezi gibi görünmekten kurtulamaz mı? Elbette kurtulabilir ve buna hızla başlamaları gerekir. Çünkü iş dünyasının radikal bir dönüşüme ihtiyacı var. Bu dönüşümü gerçekleştirenler yarışı da önde götürüyor. BT’nin bir organizasyondaki rolünü yeniden tanımlamak, yeni standartları da beraberinde getiriyor ve şirket yöneticileri bu standartları uygulama konusunda elini taşın altına koymak durumunda. Bu da iş yapış şekillerinde yenilikçi düşünmelerini, rutin IT iş yüklerinden felaket kurtarmaya pek çok alanda işinin uzmanı çözüm ortaklarını sürece dahil etmeyi, risklere karşı hazırlıklı olmayı ve iş sürekliliği konusunda herşeyin kader olmadığını kabul etmelerini gerektiriyor. Tüm bu süreçlerin ilk adımı ise CEO ve CIO’ların BT departmanlarının nitelik ve kapasitelerini güçlendirmeleriyle atılıyor. Olası riskleri ve şirketin değerlerini yönetmek konusunda BT departmanlarıyla birlikte çalışacak, çözümleriyle şirkete değer katacak outsourcing yani dış kaynak kullanımı işte tam da burada devreye giriyor. Bugün dünyada dış kaynak kullanımının en yaygın olduğu alanların başında ise bilgi teknolojileri (BT) geliyor.

TÜBİSAD-Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre BT sektörü 2012-2017 yılları arasında senelik ortalama %15 büyüme gösterdi ve yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de öncü akıllı  kurum  ve  işletmeler  artık  bu  stratejiyi  işin  uzmanlarıyla  kuruyor,  onlarla  iş  yükünü  paylaşıyor  ya da  önemli  hizmetlerini  onlara devrediyor. BT  hizmetlerini  outsource  etmek,  öncelikle   kurumun  kendi  başına  üstlenemeyeceği  ya da üstlenmekte zorlandığı bir  işi  üstlenerek  iş  sürekliliğini  sağlıyor,  yükünü  hafifletiyor,  maliyetleri  düşürüyor ve  BT  yöneticilerine ve personeline  de  kendi işlerine odaklanma fırsatı vererek, rahat  bir  nefes  aldırıyor.  Böylece geleneksel işletme faaliyetlerinin işletmeye değer üretmeyen kısımları işin uzmanına devredilerek, hem personel giderlerinden tasarruf ediliyor hem de nitelikli işgücü daha verimli olacağı alanlarda değerlendirilebiliyor. Clonera  olarak  sunduğumuz  bütünleşik  servislerle,  kurumların  BT  departmanlarının  iş  yükünü  paylaşarak  ya  da  üstlenerek,  uluslararası  standartlarda  ve  en  son  teknolojiyle  yönetilmesini  sağlıyoruz.

Teknolojik  altyapı,  bilgi,  deneyim  ve  uzman  insan  kaynağımızla,  kurumların  BT  yüklerini paylaşarak daha da iyi bir noktaya taşımaya yardımcı oluyoruz. Bununla birlikte hizmet tabanlı bulut teknolojileri kullanarak kesintisizliklerini ve verilerini  güvence  altına  alan felaket  kurtarma  ve  iş  sürekliliği  çözümleri  sunuyoruz.  Müşterilerimiz, 7/24  uzman  desteğinin  yanı sıra %80  daha  az  maliyetle  sahip  oldukları  çözümlerimiz  sayesinde,  felaketlerde  veri  kaybı  yaşamıyor  ve  kesintisiz  hizmet  vermeye  devam  ediyor.  Hızlı,  güvenli,  ekonomik,  yalın  ve  esnek  yapımızla  sunduğumuz  servislerden  ve ihtiyaca göre şekillenen çözüm paketlerimizden yararlanan  BT  yöneticileri;  operasyonel  işlerinden  kurtularak  kurumlarının  verimliliğini  artırmak,  iş  süreçlerini  iyileştirmek  ve  vizyonlarını  uygulamak  üzere  zaman  kazanıyor.

Detaylı bilgi için; clonera.net


Clonera Blog