19 October 2017
, , , , ,

Bulut Sisteme Geçişte Proje Yönetiminin Önemi

by selin in blog 0 comments

“Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.” Her ne kadar klişeleşmiş olsa da doğruluğunu henüz pek yitirmiş değil. Doğruluğu değişmeyen bir diğer şey ise bu değişimlerin projeler yardımıyla yönetildiği… PWC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şirketlerin %97’si, proje yönetiminin iş performansı ve organizasyon başarısı üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyor. Böyle düşünmeleri için mantıklı sebepleri de yok değil. Proje yönetimi metodolojileri, kompleks ve belirsiz süreçlerin ayrıştırılması, organizasyonel süreçlerin, figürlerin ve kullanılan kaynakların daha kolay tanınmasını sağlıyor. Peki bulut (cloud) sistem konfigürasyonunda proje yönetiminin önemi nedir? Küçük çaplı bulut entegrasyon projelerinde, doğru planlanmış ve sistemli bir proje yönetimi metodolojisi ihtiyaç olarak görülmeyebilir ve tek bir kontakt kişi olarak proje yöneticisi aracılığıyla, bütün proje ayrıntılı bir şekilde analiz edilebilir. Ancak büyük çaplı entegrasyon projelerinde doğru kişileri, departmanları ya da süreçleri bulmak, epey yorucu ve vakit kaybettirecek bir süre. olacaktır. Ek olarak, firma için özelleştirilmiş iş yapış modellerini anlamlandırmak ve sürece uygun şekilde analiz edebilmek, apayrı bir iş kalemi haline geliyor. Bu sebeple proje yönetim metodolojisi ile ortak bir dil kullanmak, ciddi önem taşıyor.

Daha karmaşık senaryolarda ise proje yöneticisinin görevi; spesifik ihtiyaçlar ve cloud computing ile genişleyen iş kalemleriyle daha kompleks bir hal alıyor. Standart süreçlere eklemlenen süreçler, esneklik ve Infrastructure as a Service (IaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS) gibi yeni ihtiyaçları gündeme getiriyor. Yeni eklemlenen ihtiyaçların doğrultusunda, proje yöneticisinin bilgi alması gereken telekomünikasyon sağlayıcı, materyal üreticileri ve farklı hiyerarşilerden farklı yöneticilerin sayısı da artacaktır. Burada yürütülen sürecin kilit noktası, proje yönetim metodolojisini süreçlere göre değiştirip dünüştürmek ve bulut konfigürasyon sürecini kontrollü ve şeffaf bir şekilde tamamlamak…

Clonera olarak çalıştığımız her projede müşteri özelinde entegrasyon/konfigürasyon projesi için gerekli organizasyon analizini çıkarıp müşterinin ihtiyaçları için özel olarak hazırladığımız proje yönetim sürecini uyguluyoruz. Müşteriye zaman ve nakit kazandıracak süreç ve metodoloji konusuna özellikle önem veriyoruz. Projenin başlangıcından itibaren önemsediğimiz bu ikili, projenin daha kolay yönetilebilir olmasını sağlıyor.


Clonera Blog