29 September 2017

Bulut harcamaları, BT harcamalarının önüne geçiyor!

by selin in blog 0 comments

451 Research tarafından, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki kamu ve özel sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda çalışan 1.000 kıdemli BT yöneticisiyle yapılan anket doğrultusunda, bu yıl itibarıyla bulut sistemlerine yönelik harcamaların bilişim teknolojileri harcamalarının önüne geçeceği açıklandı.

Bulut servisleri, genel olarak Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Backup ve Disaster Recovery as a Service (DRaaS) biçimiyle kullanılıyor. Ransomware saldırılarından korunmak ve sistemleri kurtarmak için, bulut tabanlı felaket kurtarma özelliğini kullanmaktan, kurum içi sistemlerde bulut faturalandırma ve performans ölçümleme entegrasyonlarında API’lerden yararlanmaya kadar bir sürü farklı alanda sistem maliyetleri en aza iniyor.

Bulut hizmetlerinde görülen artışın geleneksel BT harcamalarından daha fazla olması, çoğunlukla büyük işletmeler arasında daha belirgin olmakla birlikte, genel olarak tüm şirketlerde bir eğilim mevcut. Bulut hizmetlerini kullanırken işletmelerin hedefleri konusunda açık olmaları ve potansiyel bir bulut sağlayıcısında aramaları gereken ilgili desteği, teknik yeterlikleri, güvenlik ve uyumluluk hizmetlerini anlamaları gerekiyor. Unutmamak gerekir ki bulut sağlayıcılarının hepsi birbirinden farklı çalışıyor ve hizmet kapsamları da aynı değil.


Clonera Blog