16 May 2017

BT servisleriniz durursa, şirketinizin ne kadar para kaybedeceğini biliyor musunuz?

by selin in blog 0 comments

Dijital dönüşüm hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. İş dünyasından başlayarak hızla yaygınlaşan dijitalleşme, bilgi teknolojilerine (BT) bağımlı iş yapış şekillerini beraberinde getiriyor. Dijitalleşmeyle dönüşüm yolculuğundaki kurumların verilerinin asla kaybolmaması ve uygulamalara her zaman her yerden ulaşılabilmesi gerekiyor. Teknolojinin yarattığı yeni çalışma ortamı, çok önemli soruları gündeme taşıyor: BT sistemleri kesintiye uğrayan bir şirket, iş sürekliliğini nasıl sağlayacak? Bu kesintinin şirkete maliyeti ne olacak?

Clonera’nın yaptığı ve uluslararası istatistiklerle uyumlu sonuçlar elde ettiği araştırmaya göre, Türkiye’deki her 3 şirketten biri, son 1 yıl içinde BT servislerini durduracak dijital felaket yaşadı. Bu şirketlerin %65’i, sistemlerini yedekten geri döndürdüğü için, uygulamalarına belirli bir süre ulaşamadı. %8’i ise sistemlerini hiç geri getiremedi. Şirketlerin yalnızca %3’ünün işi, doğal afetler nedeniyle kesintiye uğradı. Asıl iş kesintileri kullanıcı hatası, sistem arızası, siber saldırı ya da güç kesintisi gibi dijital felaketler nedeniyle oluştu.

Çoğu şirket, BT servisleri durursa, şirketinin ne kadar para kaybedeceğini bilmiyor. Yine bir çoğu, felaketlerin maliyetini ancak yaşadıktan sonra hesaplıyor. Clonera’nın geliştirdiği Felaket Maliyet Analizi (FEMA), kapsamlı bir “İş Etki Analizi” öncesinde, BT servislerinin durmasının şirkete nasıl bir maliyet yaratacağını gösteriyor.

Dijital bir felaketin, üreticiye 1 günlük maliyeti 165 bin TL!

Clonera’nın fema.clonera.net adresinde ücretsiz olarak kullanıma sunduğu FEMA Analizi, şirketlerin işleri kesintiye uğradığında karşılaşacağı ortalama maliyetleri hesaplıyor. Şirketler, kendi verilerini girebileceği gibi, sektör ortalamalarını kullanarak da felaketin maliyetini hesaplayabiliyor. FEMA Analizi’ne göre, üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, dijital bir felaket yaşadığında, iş gücü ve satış kaybı nedeniyle, günde 165.080 TL maliyetle karşılaşıyor.* İşlerinin kesintiye uğramaması ve bu maliyetlerin oluşmaması için, şirketlerin felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümleri kullanması gerekiyor. Ancak bu şekilde verileri asla kaybolmaz ve uygulamalarına her zaman her yerden ulaşabilirler.

FEMA Analizi ile şirketler, BT süreçlerinde yaşanacak bir kesintinin, ortalama bir öngörüyle nasıl bir maliyet getireceğini hesaplayabiliyor. Gerçek bir kesintide maruz kalınacak maliyetleri hesaplamak için, iş sürekliliğine etki eden bileşenlerin ayrıntılı olarak analiz edilmesi yani kapsamlı bir “İş Etki Analizi” yapılması gerekiyor. Bu çalışma kapsamında, işle ilgili kritik noktaların farkındalığını artıracak bilinçlendirme eğitimlerinin akabinde, iş birimleriyle bir araya gelerek her servis için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Yalnız BT ile değil, diğer tüm birimlerle de analizler gerçekleştiriliyor. Şirketin BT servisleri ve bu servislerin desteklediği iş süreçleri inceleniyor. Her BT servisi için kabul edilebilir maksimum kesinti süresi (MTPD), hedeflenen kurtarma süresi (RTO) ve veri ihtiva eden kaynaklar için hedeflenen veri kurtarma noktası (RPO) belirleniyor. Saptanan kabul edilebilir maksimum kesinti süresi ve hedeflenen kurtarma sürelerine bağlı olarak, BT servisleri önceliklendiriliyor ve servis sürekliliği planlaması bu değerler üzerine inşa ediliyor.

Uğur Uçanok
Clonera Genel Müdür Yardımcısı

* Aylık çalışan maliyeti, çalışanların ve satışların BT’ye bağımlılığı konularında, sektör ortalamaları baz alınmıştır. 50 milyon TL cirosu, 25’i beyaz yakalı toplam 100 çalışanı, 2 fiziksel ve 10 sanal sunucusu bulunan şirkette, satışın BT’ye bağımlılığının yıllık tahmini artışı %10 olarak hesaplanmıştır.

Clonera Blog