DR(Disaster Recovery):

Felaket kurtarma

End-Point Backup:

Genellikle son kullanıcı ürünlerine yönelik yedekleme

Failback:

Felaket durumundan eski yapıya geri dönme işlemi

Firewall:

Güvenlik duvarı

FKM:

Felaket Kurtarma Merkezi

Hypervisor:

Çoklu işletim sistemlerinin aynı donanım üzerinde çalışmasını sağlayan bir yazılım. Fiziksel sunucu üzerinde birden fazla işletim sistemi oluşturmaya olanak sağlıyor.

ISO 14001:

Çevre Yönetim Sistemi. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir.

ISO 22301:

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi. Kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimlerini belirtir.

ISO 27001:

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi. Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. Kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

ISO 27031:

ISO/IEC 27031 standardı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik kılavuz. Standart özel ve kamu kuruluşlarında bilgi ve iletişim yönetiminde görev alan Bilişim Teknolojileri BT departmanının İş Birimlerine sağladığı bilgi ve iletişim altyapısı üzerinden servis sürekliliğinin devam etmesini amaçlar.

ISO 9001:

Kalite Yönetim Sistemi: Müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılayarak müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş kalite yönetimi sistemi.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library):

Bilişim teknolojileri altyapı kütüphanesi. BT Servis Yönetimi uygulanmasını sağlamak için kullanılır.

Level 2 Destek:

Gelen problemleri analiz ederek çözüm üreten destek seviyesi

Local Cache:

Mevcut sistemlerin olduğu lokasyona kurulan, veriyi başka bir yere aktarmadan önce kendi üzerinde tutan ve oradan yönlendiren sunucu.

Managed Backup Program ( MBP ):

Yönetilen Yedekleme Programı

Managed Disaster Recovery Program ( MDRP ):

Yönetilen Felaket Kurtarma Programı

Managed Infrastructure Program ( MIP ):

Yönetilen Altyapı Hizmetleri Programı

Managed Network Program ( MNP ):

Yönetilen Ağ Programı

Managed Security Program(MSP):

Yönetilen Güvenlik Programı

Operating System (OS):

İşletim Sistemi

Quickcaches:

Mevcut ortamdaki veriler farklı bir ortama replike edilmeden, verilerin olduğu ortamda bulunan farklı bir sunucu üzerine geçici olarak depolanır. Bu sunucu aldığı verileri internet hattının durumuna göre hedef lokasyona gönderir.

Regülasyon:

Resmi ve özel düzenlemeler

Replikasyon:

Veri eşitleme

Restore Point:

Yedekleme ve replikasyon işlemlerinde geri dönme noktası.

RPO (Recovery Point Objective):

Hedeflenen kurtarma noktası.

RTO (Recovery Time Objective):

Hedeflenen kurtarma zamanı.

SAS 70 Type II:

Hizmet organizasyonları için American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tarafından hazırlanan, üçüncü taraf denetim, rapor ve tasdik standardı.

Siber Saldırı:

İnternet üzerinden kurumların bilişim sistemlerine, Kurumların/şahısların internet üzerindeki faaliyetlerine, Kişisel/kurumsal verilere zarar vermeye ve/veya ele geçirmeye yönelik yapılan tüm saldırılar.

SLA Service Level Agreement:

Hizmet Seviye Anlaşması – Hizmet sağlayıcı tarafından müşteriye sunulan hizmetlerin niteliğini, miktarını, teslim zamanını, müdahale ve sorun çözme süreleri vb. diğer nitelikleri tanımlar.

SSAE 16

SAS 70 Standardı, 15 Haziran 2011 tarihinde revize edilerek SSAE 16 standardı haline getirilmiştir.

AES (Advanced Encryption Standard):

Gelişmiş Şifreleme Standardı

SSL (Secure Sockets Layer):

1994 yılında geliştirilen bir iletişim protokolü. İnternet üzerinde SSL ile hassas bilgilerin iki bilgisayar arasındaki iletişim sırasında versiyonlarına göre 128 veya 256 bit şifreleme anahtarı kullanılarak verilerin şifreli olarak iletilmesini sağlar.

Clonera Blog

Bulut Sisteme Geçişte Proje Yönetiminin Önemi
19 Ekim 2017
, , , , ,

Bulut Sisteme Geçişte Proje Yönetiminin Önemi

by aykanin Bütünleşik İş Sürekliliği , Genel0 comments

“Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.” Her ne kadar klişeleşmiş olsa da doğruluğunu henüz pek yitirmiş değil. Doğruluğu değişmeyen bir diğer şey ise bu değişimlerin projeler yardımıyla yönetildiği… PWC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şirketlerin %97’si, proje yönetiminin iş performansı ve organizasyon başarısı üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyor. Böyle düşünmeleri için mantıklı sebepleri de yok değil. Proje yönetimi metodolojileri, kompleks ve […]

Devamı
Fidye Yazılımlardan Kurtulmak için Bulut Yedekleme ve Felaket Kurtarma
13 Ekim 2017
, , , ,

Fidye Yazılımlardan Kurtulmak için Bulut Yedekleme ve Felaket Kurtarma

by aykanin Genel0 comments

Son dönemde tüm dünyanın en çok konuştuğu tehditlerden biri de siber saldırılar! Hatta WannaCry isimli atak, dünya çapında pek çok şirket ve tekil kullanıcının ciddi mali kayıplara uğramasına sebep olmuştu. Bu nedenle, Clonera olarak, bu saldırılarda bulut yedekleme ve felaket kurtarma çözümlerinin ne denli önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istedik. Bilmeyenler için, WannaCry gibi fidye yazılımlarını biraz anlatmakta fayda görüyoruz. Fidye […]

Devamı
Bulut harcamaları, BT harcamalarının önüne geçiyor!
29 Eylül 2017

Bulut harcamaları, BT harcamalarının önüne geçiyor!

by aykanin Genel0 comments

451 Research tarafından, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki kamu ve özel sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda çalışan 1.000 kıdemli BT yöneticisiyle yapılan anket doğrultusunda, bu yıl itibarıyla bulut sistemlerine yönelik harcamaların bilişim teknolojileri harcamalarının önüne geçeceği açıklandı. Bulut servisleri, genel olarak Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Backup ve Disaster Recovery as a Service (DRaaS) biçimiyle kullanılıyor. Ransomware […]

Devamı